Wsparcie finansowe
DZIĘKUJEMY!!

W ubiegły czwartek tj. 05.10.2023, członkowie Rada Dzielnicy Wrotków w głosowaniu wewnętrznym (po momentami burzliwej dyskusji ;-) ) zadecydowali o przekazaniu kwoty 10 tys. zł na zakup sprzętu sportowego dla naszego klubu.

We wniosku złożonym do Rady Dzielnicy Wrotków jako najpotrzebniejszy sprzęt wskazaliśmy:

  • Bramka aluminiowa przenośna 7,32x2,44 - koszt ok. 4.000
  • Bramki aluminiowe przenośne 180x80 - koszt ok. 2.600
  • Piłki meczowe nr 5 - 15 szt. - koszt ok. 1.500
  • Piłki meczowe nr 4 - 15 szt. - koszt ok. 1.500
    ==========
    Łączna kwota - 9.600,00

W imieniu całej społeczności naszego klubu, dziękujemy członkom Rady za powierzone nam zaufanie, jak również za docenienie naszego wkładu w organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Dzielnicy Wrotków.

Zachęcamy do dalszego wspierania naszej działalności, a wszystkich Radnych zapraszamy na nasze obiekty zlokalizowane nad Zalewem Zemborzyckim żeby poczuć atmosferę Vrotcovii i wspólnie kibicować naszym zawodników w meczach ligowych i turniejach.

Środki otrzymane od Państwa, przekazane do UM Lublin pozwolą na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia procesu szkolenia piłkarskiego.

Naszych Rodziców i zawodników zachęcamy do odwiedzenia profilu Rady Dzielnicy Wrotków na FB.

Każdy z nas może w komentarzach podziękować Radnym za udzielone wsparcie.

SKŁAD RADY DZIELNICY WRÓTKÓW

Przewodniczący Rady Dzielnicy:

Anna Kołtunowicz - Przewodnicząca Rady
Mariusz Skotnicki - Wiceprzewodniczący Rady
Joanna Szczepaniuk - Wiceprzewodnicząca Rady

Zarząd Dzielnicy:

Sylwia Pikur - Przewodnicząca Zarządu
Bartłomiej Ostrouch - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Agnieszka Szczepańska - Sekretarz Zarządu

Pozostali Członkowie Rady Dzielnicy:

Jarosław Duda
Joanna Kalbarczyk
Leszek Lewandowski
Krzysztof Malinowski
Anna Poterucha-Radomska
Monika Sugier
Krzysztof Szczurowski
Katarzyna Winiarczyk
Mariusz Zabadała

PODZIĘKOWANIA SPECJALNE
Specjalne podziękowania za popieranie naszej inicjatywy należą się Radnym którzy są z nami związani od lat i których spotykamy w codziennym życiu:

Anna Kołtunowicz, Jarosław Duda, Joanna Kalbarczyk, Krzysztof Malinowski