Składki członkowskie

Lublin, 01-11-2022 r.

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OSKF VROTCOVIA

 1. Regulamin obowiązuję od dnia 01-11-2022 r.
   
 2. Składka członkowska nie jest odpłatnością za zajęcia treningowe, tylko za członkostwo w klubie.
   
 3. Miesięczna składka członkowska (statutowa) we wszystkich grupach szkoleniowych wynosi 180 pln/m-c.
   
 4. Składki członkowskie (statutowe) wpłacamy „z góry” do 15-ego dnia każdego miesiąca tj. składkę za styczeń wpłacamy do 15-ego stycznia, składkę za luty wpłacamy od 15-ego lutego, składkę za marzec wpłacamy do 15-ego marca itd.
   
 5. Składkę uiszczamy bez względu na liczbę treningów w których już uczestniczył lub będzie uczestniczyć zawodnik w danym miesiącu.
   
 6. Tylko całkowita absencja na zajęciach w danym miesiącu zwalnia z obowiązku dokonania wpłaty składki członkowskiej (statutowej).
   
 7. W przypadku gdy dokonano wpłaty składki członkowskiej (statutowej), a zawodnik nie uczestniczył w żadnym treningu w danym miesiącu, składka może zostać zaksięgowana na kolejny miesiąc po przekazaniu takiej informacji do Trenera prowadzącego zajęcia danej grupy.
   
 8. Płatności składki członkowskiej (statutowej) dokonujemy wyłącznie na konto klubowe:

  OSKF VROTCOVIA LUBLIN
  ul. Romera 28, 20-487 Lublin
  Nr konta: 28 1500 1520 1215 2008 6047 0000
  Santander Bank Polska S.A.

   
 9. Pole tytułem w przelewie bankowym wypełniamy następująco (przykład poniżej):

  „Składka członkowska/statutowa – Jan Kowalski – styczeń 2022”
   
 10. W przypadku gdy dwóch zawodników z jednej rodziny uczęszcza na zajęcia treningowe OSKF Vrotcovia miesięczna składka członkowska za dwóch zwodników wynosi 300 pln/m-c.
   
 11. Za trzeciego oraz każdego kolejnego zawodnika z jednej rodziny nie wpłacamy składki członkowskiej (statutowej).
   
 12. Nowi zawodnicy są zwolnieni ze składki członkowskiej (statutowej) przez okres 1 miesiąca.
   
 13. Bramkarze trenujący dodatkowo w „Keeper Team” są zwolnieni ze składek członkowskich na rzecz Vrotcovii Lublin po wcześniej akceptacji przez Zarząd Klubu.
   
 14. W miesiącu lipcu wpłacamy  składkę członkowską tzw. roczną (płatność do 15-ego lipca).
   
 15. Wysokość składki członkowskiej tzw. rocznej jest ustalana przez Zarząd z zastrzeżeniem, że jej wysokość nie może przekraczać aktualnej składki miesięcznej.
   
 16. Sprawy nieuregulowane w powyższym regulaminie będą rozstrzygane przez Zarząd Klubu.
   

Z wyrazami szacunku   
i sportowym pozdrowieniem
PREZES OSKF „Vrotcovia”
Adam Majczak 

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?