Współpraca w lubelskim środowisku piłkarskim

We wtorek drugiego czerwca doszło do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Akademią Piłkarską Motoru Lublin, a Vrotcovią. Informacja na ten temat ukazała się na portalu naszego partnera, a także w lokalnych mediach.
   Na mocy umowy w formie "miękkiej współpracy" która się opiera na na porozumieniu w każdym indywidualnym przypadku ustalone zostały zasady, które mają być korzystne dla obydwu podmiotów. Współpraca obejmuje obserwację i monitoring najzdolniejszych zawodników.
   Vrotcovia w dalszym ciągu będzie uczestniczyć w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. Co ważne żaden zawodnik nie będzie przymuszany do zmiany barw klubowych. Będzie za to miał możliwość w korzystnym dla jego rozwoju momencie pokazać się trenerom Motoru i w przypadku zgody opiekunów obu klubów spróbować swoich sił w drużynie Motoru
   Otrzymaliśmy zapewnienie, że nasi szkoleniowcy będą mogli uczestniczyć szkoleniach, stażach trenerskich, turniejach organizowanych przez Motor Lublin i inne kluby partnerskie, a także wymieniać się zdobytym doświadczeniem.
   Liczymy, że podpisane porozumienie okaże się korzystne dla obu stron i przysłuży się do rozwoju naszego klubu, a co najważniejsze doprowadzi do tego, że każdy utalentowanych zawodników będzie mógł rozwijać swoje umiejętności.